Team

Onze praktijk bestaat uit zes logopedisten en één kinder- jongere- en oudercoach / life coach:

Caroline Vos (Logopediste)

Hallo, mijn naam is Caroline Vos. In 2014 behaalde ik mijn masterdiploma ‘Logopedische en audiologische wetenschappen’ aan de K.U. Leuven. Eén jaar later, in 2015, behaalde ik het bijkomende diploma ‘Specifieke lerarenopleiding in de gezondheidswetenschappen’.

Na mijn studies ging ik aan de slag als zelfstandige logopediste. Ik behandel leerstoornissen, taalstoornissen, neurologische taal- en spraakstoornissen, stemstoornissen en articulatiestoornissen.

In 2019 schoolde ik mij bij tot OMFT-therapeute. Sindsdien behandel ik ook oromyofunctionele stoornissen. Deze therapie bestaat uit het afleren van foutieve mondgewoonten.

Daarnaast verwierf ik extra kennis voor de behandeling van spraak-en taalproblemen bij jonge kinderen (verbale ontwikkelingsdyspraxie, fonologische articulatieproblemen). Ook heb ik kennis van SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren).

In 2022 schoolde ik me tenslotte bij om logopedische therapieën autismevriendelijk te maken en leerde ik tegen welke moeilijkheden kinderen met ASS aanlopen wat betreft schoolse vaardigheden, communicatie, interactie,….

Silke Janssens (Logopediste)

Hallo, mijn naam is Silke Janssens. In januari 2019 studeerde ik af als logopediste aan de Thomas More hogeschool te Antwerpen. Tijdens mijn opleiding heb ik stage gelopen in groepspraktijken en scholen voor gewoon lager onderwijs, maar voornamelijk in scholen voor buitengewoon onderwijs. Hierdoor heb ik een passie om te werken met kinderen en jongeren.

Sinds september 2019 ben ik gestart als zelfstandige logopediste in de praktijk. Ik ben gespecialiseerd en geïnteresseerd in leerstoornissen, articulatiestoornissen en taalstoornissen.

In juni 2020 ben ik ook afgestudeerd als zorgleerkracht/zorgcoördinator aan de Thomas More hogeschool te Mechelen. Sinds september 2020 ben ik ook tewerkgesteld als zorgleerkracht in een school voor lager onderwijs.

Britt Lemmens (Logopediste)

Hallo, mijn naam is Britt Lemmens. In juni 2020 studeerde ik af als logopediste aan de Thomas More hogeschool te Antwerpen. Tijdens mijn opleiding kreeg ik de kans om stage te lopen bij logopediepraktijk Caroline Vos. Daar groeide mijn interesse voor het behandelen van leer-, spraak- en taalproblemen. Na mijn opleiding ben ik onmiddellijk gestart als zelfstandige logopediste in deze praktijk. Momenteel behandel ik voornamelijk kinderen met leer-, articulatie- en taalproblemen waarbij ik op een speelse manier te werk ga.

Laure Verschueren (Logopediste)

Hallo, mijn naam is Laure Verschueren. In 2021 studeerde ik af als logopediste aan de Thomas More hogeschool te Antwerpen. Ik deed tijdens de opleiding ervaring op in verschillende logopedische settingen, zo ook bij logopediepraktijk Caroline Vos. Hier ontdekte ik wat ik graag deed, kinderen met articulatie-, leer- en taalproblemen behandelen. Daarnaast behandel ik kinderen met afwijkende mondgewoonten zoals open mondgedrag, afwijkende tongplaatsing,… Na mijn opleiding startte ik als zelfstandige logopediste in deze praktijk, waarbij ik nu met plezier logopedische therapie geef.

Sinds 2022 ben ik ook te werk gesteld in het AZ-Sint Maarten. Daar leg ik me toe op het behandelen van slikstoornissen en neurologische spraak- en taalstoornissen.

Ellen Van Bijlen (Logopediste en stottertherapeute)

Hallo, mijn naam is Ellen Van Bijlen. In 2014 ben ik afgestudeerd als “Master in de logopedische en audiologische wetenschappen” aan de de KU Leuven. In 2015 specialiseerde ik mij in het domein vloeiendheidsstoornissen zoals stotteren. Ik volgde hiervoor het postgraduaat European Clinic Spezialisation in Fluency Disorders (ECSF) en de cursus Mini-Kids, een behandeling voor stotterende kinderen.

Nadien stapte ik in het werkveld als zelfstandige logopediste. In de loop der jaren volgde ik tal van bijscholingen over leerstoornissen en taalmoeilijkheden. Je kan bij mij terecht voor het onderzoeken en behandelen van vloeiendheidsstoornissen (stotteren en broddelen), leerstoornissen (lezen, schrijven, rekenen), taalproblemen en articulatieproblemen.

Nathalie Van Hout (Logopediste)

Lien Hillen (Psychologe)

Hallo, mijn naam is Lien Hillen. In 2019 studeerde ik af als klinisch psychologe, met als specialisatie kinderen en adolescenten (KU Leuven). Ik ben werkzaam als psychologe bij CLB Het Kompas (Rumst), daarnaast werk ik als zelfstandige psychologe.  Binnen de logopediepraktijk zorg ik voor de afname van intelligentietesten (al dan niet in het kader van logopedische terugbetaling). Voor het intelligentieonderzoek wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde test: WPPSI-IV-NL (voor kinderen van 2;6 tot 6;11 jaar) en WISC-V-NL (voor kinderen van 6;0 tot 16;11 jaar).

Myriam Reniers (Kinder- jongere- en oudercoach / life coach)

Hallo, mijn naam is Myriam Reniers.  Als kinder-, jongere-, oudercoach en life coach ben ik een beetje de vreemde eend in de praktijk.  Op 8 april 2019 startte ik op zelfstandige basis in bijberoep onder de naam Coaching Myrabelle.  Sinds juli 2020 vond ik mijn vaste uitvalsbasis bij logopediepraktijk Caroline Vos.

Als mama van drie bijzondere hoogbegaafde en hoogsensitieve jongens en als maatschappelijk assistente deed ik reeds heel wat ervaring op in het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen.  Om mensen nog beter te kunnen coachen als ze even vastlopen in hun leven of de weg kwijt zijn naar zichzelf, volgde ik diverse bijkomende opleidingen tot life coach en kinder-, jongere- en oudercoach.

Zowel kinderen en jongeren samen met hun ouders als volwassenen kunnen bij mij terecht wanneer ze op zoek zijn naar zichzelf, hun eigen plek of wanneer ze richting willen geven aan hun leven.  Bij Coaching Myrabelle wil ik je laten (her)ontdekken hoe beeldschoon en bewonderenswaardig je bent. Dit doen we door op zoek te gaan naar jouw talenten, mogelijkheden, kansen en naar wat je zelf echt wil bereiken.  Op die manier werken we samen aan je zelfvertrouwen, kan je groeien en jezelf ontwikkelen tot een zelfzeker en evenwichtig individu, die weet wat hij / zij wil.

Meer info over coaching, mijn werkwijze en aanbod vind je terug op mijn website coachingmyrabelle.be of fb/coachingmyrabelle.  Je kan me steeds vrijblijvend contacteren voor een gratis belafspraak.