Welkom op de website van Logopediepraktijk Caroline Vos.

Deze praktijk richt zich op het onderzoek, de diagnose,
de behandeling en de folluw-up van:

-Articulatiestoornissen (sigmatisme, rotacisme,…)

-Taalstoornissen (vertraagde taalontwikkeling, dysfasie,…)

-Leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, dysorthografie)

-Stemstoornissen (stembandknobbels, dysfonie, afonie,…)

-Oromyofunctionele stoornissen (duimzuigen, mondademen,….)

-Neurologische taal- en spraakstoornissen (afasie, dysartrie, spraakapraxie,…)

-Slikstoornissen

-Stotteren

-Optimalisatie van de spraak

De therapieën zullen plaatsvinden in de praktijkruimte, aan huis of op school.
Dit laatste gebeurt steeds in samenspraak met de schooldirectie en leerkracht.

Heeft u nog vragen, dan help ik u graag verder.

Alfabet