Algemene informatie

http://www.vvl.be/ - Vlaamse Vereniging voor Logopedisten

http://www.riziv.fgov.be/nl/Paginas/default.aspx - Rijksinstituut voor ziekte - en invaliditeitsverzekering

 

Leerproblemen

http://www.sprankel.be/ - Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

 

Neurologische taal- en spraakproblemen

http://www.afasie.be/ - Vereniging afasie vzw

http://www.levenmetafasie.be/ - Voor personen met afasie en hun familie

 

Stemproblemen

http://www.stempreventie.be/