Aanmelding

Deze gebeurt telefonisch of via het aanmeldingsformulier.

Intakegesprek

De hulpvraag wordt uitgebreid besproken en er worden enkele persoonlijke gegevens genoteerd. Verder worden de werking van de praktijk, de tarieven en de terugbetalingsmogelijkheden toegelicht.

Logopedisch onderzoek en bespreking resultaten

Vooraleer een logopedisch onderzoek kan worden uitgevoerd, dient u te beschikken over een voorschrift ‘logopedisch bilan’ van een geneesheer-specialist (kinderarts, neuroloog, nko-arts,…). Nadat een onderzoek werd uitgevoerd, volgt een bespreking van de resultaten. Op basis hiervan wordt een mogelijk behandelplan opgesteld.

Therapie

Voor het starten van de therapie dient u een voorschrift voor logopedische therapie te laten voorschrijven door een geneesheer-specialist. Hiervoor dient u de geneesheer-specialist de resultaten van het onderzoek te bezorgen.

Een therapiesessie duurt 30 of 60 minuten. Deze vindt plaats aan huis of op school (in samenspraak met directie en leerkracht).