Als gedeconventioneerde logopedisten hanteren we onderstaande tarieven

Prestatie Hono-

rarium

Je bent

gewoon

verzekerd

 

Je hebt

verhoogde

tegemoetk.

Bedragen van toepassing vanaf 1 juni 2022
Terug-

betaling

 

Remgeld   Remgeld
Bilanzitting vóór het begin van een logopedische behandeling 40,54 26,78 13,76 3,00
Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling 66,80 47,54 19,26 4,50
Individuele zitting van minimaal 30 minuten Op school 33,40 23,78 9,62 2,00
Buiten de school 33,40 23,78 9,62 2,00
Individuele zitting van minimaal 60 minuten 67,07 47,81 19,26 4,50