Als geconventioneerde logopediste volg ik de tarieven van het RIZIV.

Prestatie   Hono-

rarium

Je bent

gewoon

verzekerd

Je hebt

verhoogde

tegemoetk.

Bedragen van toepassing vanaf 1 augustus 2020
      Terug-

betaling

Remgeld Terug-

betaling

Remgeld
Bilanzitting vóór het begin van een logopedische behandeling 32,83 25,33 7,50 29,83 3,00
Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling  46,80 35,80 11,00 42,30 4,50
Individuele zitting van minimaal 30 minuten  Op school 25,60 19,60 6,00 23,60

2,00

Buiten de school 26,50 21,00 5,50 24,50 2,00
Individuele zitting van minimaal 60 minuten  53,22 42,22 11,00 48,72 4,50